هدف از راه‌اندازی این سایت، به اشتراک گذاشتن فایل‌های مربوط به درس‌هایی که تدریس می‌کنم بوده و بس.

هر گونه پیشنهاد، انتقاد و نظری دارید با آدرس زیر با بنده مکاتبه نمائید. مشتاقانه منتظر انتقادات سازنده شما عزیزان هستم.

نامه آبراهام لينكلن به معلم فرزندش

به پسرم اينگونه درس بدهيد: او بايد بداند كه همه مردم عادل و صادق نيستند، اما به پسرم بياموزيد كه به ازاي هر شياد، انسان صديقي هم وجود دارد. به او بياموزيد به ازاي هر سياستمدار خودخواه، رهبر جوانمردي هم يافت مي‌شود. به او بياموزيد كه در ازاي هر دشمن ، دوستي هم هست. مي‌دانم كه وقت مي‌گيرد، اما به او بياموزيد اگر با كار و زحمت خويش يك دلار كاسبي كند بهتر از آن است كه جايي روي زمين پنج دلار بيابد. به او بياموزيد كه از باختن پند بگيرد و از پيروز شدن لذت ببرد. او را از غبطه خوردن برحذر داريد. به او نقش و تأثير مهم خنديدن را ياد‌آور شويد.اگر مي‌توانيد، به او نقش مؤثر كتاب در زندگي را آموزش دهيد. به او بگوييد تعمق كند، به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقيق شود. به گل‌هاي درون باغچه و به زنبورها كه در هوا پرواز مي‌كنند، دقيق شود. به پسرم بياموزيد كه در مدرسه بهتر اين است که مردود شود اما با تقلب به قبولي نرسد. به پسرم ياد بدهيد با ملايم‌ها، ملايم و با گردن‌كش‌ها، گردن‌كش باشد. به او بگوييد به عقايدش ايمان داشته باشد حتي اگر همه بر خلاف او حرف بزنند. به پسرم ياد بدهيد كه همه حرف‌ها را بشنود و سخني را كه به نظرش درست مي‌رسد انتخاب كند. ارزش‌هاي زندگي را به پسرم آموزش دهيد. اگر مي‌توانيد به پسرم ياد بدهيد كه در اوج اندوه تبسم كند. به او بياموزيد كه از اشك ريختن خجالت نكشد. به او بياموزيد كه مي‌تواند براي فكر شعورش مبلغي تعيين كند، اما قيمت گذاري براي دل بي‌معناست! به او بگوييد كه تسليم هياهو نشود و اگر خود را بر حق مي‌داند پاي سخنش بايستد و با تمام قوا بجنگد. در كار تدريس با پسرم ملايمت به خرج دهيد، اما از او يك نازپرورده نسازيد. بگذاريد كه او شجاع باشد، به او بياموزيد كه به مردم اعتقاد داشته باشد. توقع زيادي است اما ببينيد كه چه مي توانيد بكنيد، پسرم كودك كم سال بسيار خوبي است ...

برای درس‌های کارآموزی و پروژه نکات زیر را حتماً رعایت کنید:
1- حتماً در جلسه توجیهی اول ترم شرکت نمائید.
2- ابتدای ترم از طریق ایمیل موضوع خود را با بنده هماهنگ کنید نه آخر ترم!
3- هر چند برای درس پروژه موضوع‌های پژوهشی جدید نیز پذیرفته می‌شود، اما ترجیحاً موضوع انتخابی، پروژه‌ی نرم‌افزاری باشد.
4- انتخاب موضوع با انتخاب بنده یا با انتخاب شما و تأئید بنده است.
5- گزارش شما باید طبق اصول گفته شده در کتاب «شیوه ارائه مطالب علمی-فنی، سید محمد تقی روحانی رانکوهی، انتشارات جلوه» باشد.
6- گزارش‌ها باید هر دوهفته یکبار به ایمیل بنده ارسال شود. برای این گزارش‌ها 5 نمره در نظر گرفته شده است.
7- گزارش نهایی 10 نمره دارد. در گزارش نهائی انتظار می‌رود تمامی موارد گفته شده در کتاب شیوه را رعایت کند.
8- 5 نمره باقیمانده به ارائه حضوری و پاسخ به سوالات شفاهی اختصاص دارد. تأئید این مرحله از ضروریات است.
9- برای اینکه مشخص شود در ایمیل قبلی چه مواردی گفته شده، حتماً از Reply استفاده کنید و از compose استفاده نکنید.
10- برای پروژهای پژوهشی باید فهرست منابع بیش از 5 مورد باشد.
11- برای گزارش اصل را بر کیفیت بزارید و نه کمیت. اما مثلاً برای پروژه نباید زیر 60 صفحه باشد.

موفق باشید.